dimecres, 27 de març de 2013


"La violència deixa de créixer quan no troba amb qui competir"
Crònica d'un dia de convivència a la Comunitat 13 de Enero de Talnique
Testimoni esfereïdor d'una realitat diferent.
 

Introducció

Degut a la diversitat del servei que es desenvolupa a la Comunitat i a la necessitat d'impulsar un treball ben coordinat entre les parts involucrades, el Comitè de Projectes va voler  desenvolupar una activitat integradora entre la comunitat, el Programa del CBI i l'Associació Zen Kanzeón .

Aquesta activitat duia per nom  "Convivio de neteja a  la Casa Comunal",  i es va dur a terme el dia 2 de març de 2013 des de les vuit del matí fins a les quatre de la tarda.

OBJECTIU GENERAL:
Desenvolupar una activitat pràctica i integradora a la Casa Comunal, definint un esquema de treball unitari entre la comunitat, el Programa del CBI i l'Associació Zen Kanzeón.

OBJECTIUS ESPECÍFICS.
• Generar un espai de confiança que enforteixi la convivència i el servei comunitari.
• Generar un espai d'inducció per Sulma Choto (becada que ha acabat ja els seus estudis)  al Programa del CBI i davant la comunitat.
• Enfortir la comunicació i interrelació de les diferents institucions involucrades.
• Aixecar l'inventari general de tots els programes existents a la Casa Comunal.

Aquesta experiència ha estat descrita per la cap de projectes Ana Irma amb les següents paraules:
Realment va ser una experiència integradora i personalment transformadora.

Claudia i Marta feien el comentari dels nivells de delinqüència amb "les maras "i Karen deia que Gràcies a Déu a nosaltres mai ens havia passat res.

Claudia va comentar que coneixien tots els nostres vehicles i que quan veuen un de diferent es comuniquen per saber d' on és.

Marta va ser més directa i deia que els joves de "maras", són de la comunitat i que per al terratrèmol eren nens i recorden molt bé que va ser la Berta i LA ZEN (així mateix) qui van construir les seves cases, per això ens respecten i cuiden.

Va ser fort escoltar i sentir, va generar molts sentiments, sobretot la immensa esperança de confiar que podem canviar i estar agraïts. La violència deixa de créixer quan no hi ha amb qui competir.

                                                  -----------------------------------------------------------

Es en aquest entorn que els nois becats han de fer l'immens esforç de respondre a l'exigència d'uns estudis superiors, i a la vegada conviure amb un entorn de violència i de desestructuració social.

Nosaltres solament hi posem els diners els s'ho juguen tot, fins i tot la vida.

En aquest espai anirem publicant el testimoni de cadascun d'ells, com una manera d'apropar el seu esforç i la seva esperança a tota "la sangha" que ha col·laborat i continua col·laborant per què aquest projecte continuï endavant.

 recorden molt bé que va ser la Berta i LA ZEN (així mateix) qui van construir les seves cases, per això ens respecten i cuiden

 
Imatges del dia 2 de març de 2013