dilluns, 27 de maig de 2013


Zazenkai mensual a la CESFN

Diumenge dia 2 de juny  de 2013
Per aquest diumenge tenim previst celebrar el zazenkai mensual a la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri  amb l'horari que es detalla a continuació:

HORARI ZAZENKAI

9:30                      Zazen – Kinhin - Zazen

10:45                    Teisho                

11:45                    Zazen

12:30                    Interval

12:45                    Zazen – Kinhin - Zazen

13:30                    Dinar

                               Descans

15:00                    Zazen – Kinhin – Zazen

                               Te

                            ------------------------------------------------------------------

 Assemblea General Ordinària de la Associació Zen Danaparamita

Diumenge dia 2 de juny de 2013

I a les 18h celebrarem l'Assemblea General Ordinària de l'Associació Zen Danaparamita, amb la següent convocatòria i  ordre del dia: 

Per la present, i a indicació de la Presidenta de l’Associació, em plau convocar-te a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de l’Associació Zen Dana-Paramita, el proper dia 2 de juny, diumenge, a dos quarts de sis de la tarda en primera convocatòria i a les sis (6) en segona convocatòria.

La reunió tindrà lloc a la Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri, C/Nena Casas 37-47.

L’ordre del dia serà el següent:

1.    Presentació de les activitats de l’Associació aquest darrer any.

2.    Tancament econòmic de l’exercici 2012

3.    Pressupost exercici 2013.

4.    Renovació/ratificació de les persones membres de la Junta Directiva

5.       Precs i preguntes.