dissabte, 25 de febrer de 2017

SHIKANTAZA, EXPOSICIÓ I DANSA

Diumenge dia 5 de març de 2017