dijous, 9 de març de 2017

El grup de Zen de Lleida

homenatga a Josep Riera

Dissabte dia 25 de març de 2017